Informatii intarziate cu 15 minute:

ALR  1.179  down0  

|

ALT  0.045  down-5.6604  

|

ALU  0.84  up0.5988  

|

AMO  0.01  down-7.4074  

|

ARM  0.0939  down0  

|

ARS  1.46  down-0.3413  

|

ART  2.41  down-5.4902  

|

ATB  0.577  down-2.2034  

|

AZO  2.13  down0  

|

BCC  0.0885  up0.5682  

|

BCM  0.0785  up0.641  

|

BIO  0.2735  down-3.5273  

|

BRD  8.66  down-0.4598  

|

BRK  0.1315  down-2.3756  

|

BRM  1.021  down0  

|

CBC  5.78  down0  

|

CGC  0  down0  

|

CMCM  0.1759  down0  

|

CMP  0.63  down-0.7874  

|

COMI  0.0597  down0  

|

COS  0.55  down0  

|

COTR  43.7  down0  

|

DAFR  0.0217  down-2.2523  

|

ECT  0.0273  down0  

|

EFO  0.0629  down-0.7886  

|

EPT  0.044  up3.2864  

|

FLA  0.0185  down0  

|

IMP  1.34  down-0.7407  

|

OIL  0.1016  down0  

|

OLT  0.307  down0  

|

PEI  18.7  down0  

|

PTR  0.55  down0  

|

RMAH  0.269  down0  

|

ROCE  0.0973  down0  

|

RRC  0.0453  down-3.2051  

|

SCD  1.24  down0  

|

SIF1  1.221  down-1.0535  

|

SIF2  1.46  down-1.0169  

|

SIF3  0.2815  down-1.5734  

|

SIF4  0.83  down-0.8363  

|

SIF5  1.793  down-1.2665  

|

SNO  1.675  down0  

|

SNP  0.464  down-2.1097  

|

SOCP  0.19  down0  

|

SPCU  0.1128  down-0.177  

|

SRT  0.0099  up1.0204  

|

STK  59.5  down0  

|

TBM  0.0282  down0  

|

TEL  24.17  down-0.124  

|

TGN  227  up0.4425  

|

TLV  1.72  down-1.7143  

|

TRP  0.244  down0  

|

TUFE  0.15  down-2.6606  

|

UAM  1.01  down0  

|

VNC  0.079  down0  

|

Actiuni

Esti aici : Prima pagina»Actiuni
 

Actiunea este o parte indivizibila din capitalul societatii ce confera drepturi patrimoniale si nepatrimoniale titularului, drepturi care pot fi exercitate pe durata de existenta a societatii emitente.


Actiunile pot fi emise in forma materiala, pe suport de hartie sau in forma dematerializata, emise in cont. Pe piata de capital pot fi tranzactionate doar actiuni in forma dematerializata. In cazul actiunilor tranzactionate pe piata de capital romaneasca, dovada dreptului de prioprietate asupra actiunilor se face printr-un extras de cont eliberat de Depozitarul Central.


Pentru a putea tranzactiona actiuni pe piata romaneasca prin intermediul platformei StockHit, aveti nevoie de o suma minima de 3.000 RON pentru deschiderea contului.


In functie de modul de identificare al titularului, actiunile pot fi nominative (sunt acele actiuni ale caror proprietar este determinat) sau la purtator (proprietarul acestora nu este cunoscut; proprietarul acestor actiuni este posesorul lor). Pe piata de capital se tranzactioneaza doar actiuni emise in forma dematerializata.


Prin cumpararea de actiuni emise de o anumita societate, investitorul devine actionar al societatii respective, cu drept de vot in adunarea generala a actionarilor, acesta putand participa la procesul de luare a deciziilor si la repartizarea profitului si a riscurilor afacerii.


Prin intermediul actiunilor, actionarii se afla intr-o relatie speciala cu societatea emitenta: sunt indreptatiti sa voteze politica economica si comerciala a societatii, sa numeasca sau sa demita conducerea societatii comerciale si, in cazul in care societatea obtine profit, sa primeasca o parte din acesta sub forma de dividend.


Piata de capital din Romania este alcatuita din doua entitati diferite: Bursa de Valori Bucuresti (B.V.B.) si Bursa Monetar-Financiara si de Marfuri Sibiu (BMFMS).


Bursa de Valori Bucuresti S.A., denumita prescurtat B.V.B., este o societate comerciala pe actiuni, de nationalitate romana, formata prin schimbarea formei juridice a institutiei de interes public Bursa de Valori Bucuresti. B.V.B. este operator de piata si operator de sistem, care asigura investitorilor piete reglementate de instrumente financiare, la vedere si la termen, si sisteme alternative de tranzactionare, prin sisteme informatice, mecanisme si reguli adecvate pentru efectuarea tranzactiilor cu instrumente financiare, in conditiile legii si Actului constitutiv al B.V.B.


Societatile ale caror actiuni sunt listate la BVB sunt grupate in cadrul sectorului de titluri de capital in patru categorii (I, II III si internationala), in functie de cerintele de listare pe care le indeplinesc. Societatile care nu indeplinesc conditiile de listare sunt inscrise la categoria societatilor nelistate. In prezent la categoria I sunt listati 21 de emitenti, la categoria II sunt listati 46 emitenti, iar la categoria III este listat un singur emitent. La categoria internationala este listat un singur emitent.


Volumul tranzactiilor, valoarea tranzactiilor si capitalizarea pietei pentru sectorul titluri de capital din cadrul BVB in perioada 2000-prezent (30.03.2010) se prezinta astfel:


Anul Volum Valoare (RON) Tranzactii Capitalizarea (RON)
2010 6.809.360.517 1.793.030.260,72 287.230 97.635.692.586,55
2009 14.431.359.301 5.092.691.411,02 1.314.526 80.074.496.089,64
2008 12.847.992.164 6.950.399.787,3800 1.341.297 45.701.492.618,85
2007 14.234.962.355 13.802.680.643,7700 1.544.891 85.962.389.148,60
2006 13.677.505.261 9.894.294.096,7200 1.444.398 73.341.789.545,86
2005 16.934.865.957 7.809.734.451,6048 1.159.060 56.065.586.984,76
2004 13.007.587.776 2.415.043.849,1847 644.839 34.147.400.000,00
2003 4.106.381.895 1.006.271.130,0979 440.084 12.186.600.000,00
2002 4.085.123.289 709.765.149,5788 689.184 9.158.000.000,00
2001 2.277.454.017 381.277.021,0330 357.577 3.857.300.000,00
2000 1.806.587.265 184.291.655,0130 496.887 1.072.850.800,00

BER, Piata Nationala a Valorilor Mobiliare RASDAQ a fost lansata la 26 octombrie 1996, ca rezultat al necesitatii unui cadru institutional si tehnic pentru tranzactionarea actiunilor distribuite in cadrul Programului de Privatizare in Masa (PPM). In anul 2005, BER a fuzionat cu BVB, formand impreuna un singur operator de piata.


Volumul tranzactiilor, valoarea tranzactiilor si capitalizarea pietei pentru sectorul titluri de capital din cadrul BVB-piata RASDAQ in perioada 2000-prezent (30.03.2010) se prezinta astfel:


Anul Volum Valoare (RON) Tranzactii Capitalizarea (RON)
2010 507.473.534 172.570.212,22 69.803 13.903.776.757,40
2009 1.550.827.718 575.984.882,14 187.025 12.345.344.834,23
2008 1.991.117.731 1.562.001.446,7800 372.118 12.099.865.128,89
2007 4.311.518.744 4.254.076.349,3200 668.867 24.410.022.239,33
2006 1.149.821.483 847.882.886,0100 143.620 10.707.437.795,89
2005 1.752.975.093 1.076.220.508,5649 144.346 8.207.065.428,68
2004 1.206.493.498 590.713.132,8017 111.386 7.993.255.270,49
2003 877.960.414 411.048.331,2352 68.750 7.919.511.983,49
2002 2.143.316.708 421.443.740,1821 66.637 6.107.423.313,38
2001 770.310.945 271.837.775,6580 87.119 3.368.283.344,92
2000 1.209.137.199 306.612.753,0420 140.506 2.078.299.577,39

Pentru ca actiunile unei societati sa fie admise la tranzactionare, societatea respectiva trebuie sa desfasoare o oferta publica initiala (IPO - "initial public offer"), pe baza unui prospect de oferta publica aprobat de CNVM precum si sa respecte o serie de cerinte prevazute in Codul Bursei de Valori Bucuresti si in legislatia aprobata de CNVM. Printre cele mai importante oferte publice initiale derulate in ultimii ani amintim: companiile nationale de utilitati Transelectrica si Transgaz, precum si societatile comerciale Alumil Rom Industry si SSIF Broker SA. Listarile noi au o influenta directa asupra capitalizarii unei piete, in sensul cresterii acesteia.


Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare din Romania (CNVM) este o autoritate administrativa autonoma cu personalitate juridica care reglementeaza si supravegheaza piata de capital, pietele reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate, precum si institutiile si operatiunile specifice acestora. C.N.V.M. este subordonata Parlamentului si prezinta rapoarte acestuia prin comisiile pentru buget, finante si banci ale Senatului si Camerei Deputatilor.


Piata de capital beneficiaza de un nou cadru de reglementare, in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene, Legea nr. 297/2004, Legea pietei de capital. Aceasta lege reglementeaza infiintarea si functionarea pietelor de instrumente financiare, a institutiilor si operatiunilor specifice acestora, precum si a organismelor de plasament colectiv, in scopul mobilizarii disponibilitatilor financiare prin intermediul investitiilor in instrumente financiare.


Prin noul cadru legislativ se urmareste:


  • cresterea standardelor de transparenta a pietei de capital si a emitentilor in concordanta cu cerintele Directivelor Uniunii Europene;
  • protejarea drepturilor micilor investitori;
  • supravegherea eficienta a operatiunilor;
  • cresterea increderii si protectia investitorilor, prin infiintarea Fondului de compensare a investitorilor;
  • imbunatatirea managementului riscului;
  • construirea unei piete de capital performante si integrarea la nivel regional;

Sursa: www.bvb.ro, www.cnvmr.ro


 

Afla mai multe despre :